www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [Www-pl-discuss] tłumaczenie do recenzji [free- sw]


From: Tomasz W . Kozłowski
Subject: Re: [Www-pl-discuss] tłumaczenie do recenzji [free- sw]
Date: Thu, 13 May 2010 20:12:56 +0200

Przejrzałem tłumaczenie. Nie zauważyłem większych błędów, poza
używaniem anglojęzycznych cudzysłowów ("") zamiast cudzysłowów
apostrofowych polskich („”). Może od samego początku przyjmiemy za
standard używanie tych drugich?

Zauważyłem także trochę błędów interpunkcyjnych (najczęściej
niepotrzebne używanie przecinka), na co także chciałbym uczulić.
Poprawioną troszkę wersję przesyłam w załączniku.
Pozdrawiam,
-- 
Tomasz W. Kozłowski

Attachment: free-sw.pl.po
Description: Text Data

Attachment: free-sw.pl.po
Description: Text Data


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]