www-pl-discuss
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Www-pl-discuss] tłumaczenie do recenzji [free- sw]


From: Mariusz Libera
Subject: [Www-pl-discuss] tłumaczenie do recenzji [free- sw]
Date: Wed, 12 May 2010 22:27:15 +0200

Moje pierwsze, więc apeluję o szczególną czujność, zwłaszcza przy fragmentach oznaczonych fuzzy (i opatrzonych komentarzem). 
Pozdrawiam

Mariusz

reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]