wesnoth-wiki-changes
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-wiki-changes] PolishTranslation


From: wiki
Subject: [Wesnoth-wiki-changes] PolishTranslation
Date: Sun, 5 Dec 2004 17:45 +0100

UserAgent: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.5) Gecko/20041113 
Firefox/1.0
IP: 81.21.203.33
URI: http://wesnoth.slack.it/?PolishTranslation
 - - - - -
Index: PolishTranslation
===================================================================
RCS file: /home/wesnoth/cvsroot/wikiroot/PolishTranslation,v
retrieving revision 1.21
diff -u -r1.21 PolishTranslation
--- PolishTranslation   4 Dec 2004 22:35:22 -0000       1.21
+++ PolishTranslation   5 Dec 2004 16:45:55 -0000
@@ -92,3 +92,12 @@
 (sylfy to duchy powietrza wg. Paracelsusa - silvermane)
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
+Dzięki, silvermane.
+
+W jednostkach, gdzie dałem przypis {tylko rodzaj ...} nie miałem na myśli 
tego, że nie mam tłumaczenia
+dla innych rodzajów, ale że dana jednostka występuje tylko w jednym 
rodzaju. O ile są żeńskie odpowiedniki
+łuczników itp., nie ma żeńskich odpowiedników jeźdźców, ani męskich 
odpowiedników jednostek magicznych.
+Jutro wpiszę uaktualnione nazwy.
+
+Paweł Stradomski.
+--------------------------------------------------------------------------------------------


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]