wesnoth-wiki-changes
[Top][All Lists]
Advanced

[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[Wesnoth-wiki-changes] PolishTranslation


From: wiki
Subject: [Wesnoth-wiki-changes] PolishTranslation
Date: Thu, 9 Dec 2004 12:48 +0100

UserAgent: Mozilla/5.0 (BeOS; U; BeOS BePC; en-US; rv:1.8a) Gecko/20040516 
Firefox/0.8.0+
IP: 62.121.86.69
URI: http://wesnoth.slack.it/?PolishTranslation
 - - - - -
Index: PolishTranslation
===================================================================
RCS file: /home/wesnoth/cvsroot/wikiroot/PolishTranslation,v
retrieving revision 1.27
diff -u -r1.27 PolishTranslation
--- PolishTranslation   9 Dec 2004 10:32:14 -0000       1.27
+++ PolishTranslation   9 Dec 2004 11:48:44 -0000
@@ -116,6 +116,9 @@
 (silvermane - mój sprzeciw i tak nie ma znaczenia, zresztą tłumaczenie 
delikatnie mówiąc zwisa mi, bo i tak we
 wszystkie
 gry (o ile to możliwe) gram po angielsku - język polski może brzmiał 
pięknie w ustach wieszczów, ale opisywanie nim
-światów fantasy przypomina zgrzytanie nożem po szkle.) (Nietety, z tym się 
muszę zgodzić, piter)
+światów fantasy przypomina zgrzytanie nożem po szkle.) (Nietety, z tym się 
muszę zgodzić, piter) (ahwayakchih - Ale
+tylko jeśli chodzi o fantasy bazowane na celtyckich/nordyckich/ogolnie 
"obcych" mitach. Bo przecież słowiańskie, czy
+przynajmniej tak się kojarzące laikowi, nazwy - jak np. u Sapkowskiego - nie 
są takie wymuszone jak polskie tłumaczenia
+obcych mitów . Problem w tym że różnice są za duże żeby "obcym" 
stworzeniom nadawać słowiańskie określenia :).
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------


reply via email to

[Prev in Thread] Current Thread [Next in Thread]